PraktijkPortal

Kwaliteit

Als je besluit om psychologische hulp te zoeken voor je kind of jezelf is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en je behandelaar. Alle vrijgevestigde GGZ praktijken zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin beschrijven we hoe we werken. Je kunt het kwaliteitsstatuut inzien op de praktijk maar ook direct lezen door het document hier te downloaden: Kwaliteitsstatuut_2021.pdf. De inhoud hiervan vind je tevens op deze pagina. Daarnaast zijn er landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijken.
Deze kun je hier downloaden: Kwaliteitscriteria.pdf.

 

Onderstaand in het kort de belangrijkste punten (klik op het item voor meer info).

 • – Toestemming behandeling 0-16 jaar

  Voor kinderen van 0-8 jaar die in behandeling komen geven de ouders die gezag hebben toestemming voor een eventueel onderzoek en/of therapie.

  Bij kinderen van 12-16 jaar geldt dat ouders en het kind beide instemmen.

  Bij jongeren ouder dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.
  Bij gescheiden ouders moeten beide ouders toestemming geven als zij beide het ouderlijk gezag hebben. Is die niet het geval dan is de ouder die het ouderlijk gezag heeft, verplicht de andere biologische ouders te informeren over de behandeling en de voortgang.

 • – Dossier

  De wetgever verplicht de hulpverlener tot het aanleggen van een persoonlijk dossier en het zorgvuldig bewaren van zaken die rond jouw persoon aan de orde komen. Je hebt recht op inzage in je dossier. Het dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna wordt het vernietigd.

 • – Geheimhouding

  Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen.

 • – Beroepscode voor psychotherapeuten

  De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kun je hier downloaden:  Beroepscode_voor_psychotherapeuten.pdf.

 • – Klachtenprocedure

  Klachtenregeling voor volwassenen

  Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zien. Suggesties ter verbetering van onze organisatie of onze werkwijze worden door ons op prijs gesteld. Op deze manier kunnen wij nadenken over aanpassingen en verbeteringen van de hulpverlening binnen onze praktijk. Het kan voorkomen dat je ontevreden bent. We nodigen je uit dat ook met ons te bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Heb je (ernstige) klachten en lost een gesprek niets op, dan kunt je een beroep doen op:

   

  Er zijn twee klachten- en geschillenregelingen:

  – voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  – K&J: voor de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in het kader van de Jeugdwet. Let op: van belang is of de ouders de behandeling al dan niet zelf betalen. Als de behandeling wordt vergoed door de gemeente, is deze klachtenregeling in het kader van de Jeugdwet van toepassing. Betalen de ouders de behandeling zelf, dan is de Wkkgz-klachtenregeling van toepassing.

 • – Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren, op grond van de wet verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De wetgever beoogt hiermee  het op een goede wijze bespreken van deze problemen met de cliënt en het eventueel melden van de signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling,  te bevorderen.

 • – Waarneming bij afwezigheid

  Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, word je geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk/instelling.

 • – Crisis

  In geval van een crisissituatie kan je contact opnemen met Joke Schipper op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden kan je contact opnemen met de huisartsenpost op  nummer 0900-3311233. Het adres van de huisartsenpost is Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

 • – Privacy

  Het privacystatement kun je hier downloaden: Privacystatement.pdf.

 • – Verwijsindex

  Wij werken met de Verwijsindex en voldoen hiermee aan de Jeugdwet en de richtlijnen van de gemeenten in onze regio.

   

  De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar geeft aan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie bezighoudt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Ouders en/of jongeren worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal wordt afgegeven in de verwijsindex en wat de reden daarvoor is.

   

  – Meer informatie over de verwijsindex is te vinden op www.multisignaal.nl.

  – Hier kunt u de cliëntenfolder voor jongeren downloaden.

  – Hier kunt u de cliëntenfolder voor ouders/verzorgers downloaden.

De praktijk is in het najaar van 2018 door de beroepsvereniging LVVP gevisiteerd met een positief resultaat. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.
Het certificaat is geldig tot

31-12-2023.

Adres

Van Boetzelaerlaan 24

3828 NS Hoogland

Telefoonnummer

06 27 01 39 85

E-mail

contact@jokeschipper.nl

BIG-nummer

09916337616

We maken gebruik van cookies. Als u akkoord gaat klik dan op de OK-button. Als u meer wilt weten klik dan hier!. OK