PraktijkPortal

Links

Verenigingen ten behoeve van psychologische behandeling/psychotherapie

– www.bigregister.nl

Register Beroepen in Gezondheidszorg (BIG)

– www.emdr.nl

Vereniging van EMDR - Nederland

– www.lvvp.nl

Ned.  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en              Psychotherapeuten

– www.minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– www.psynip.nl

Nederlands Instituut van Psychologen

– www.psychotherapie.nl

Ned. vereniging van psychotherapeuten

– www.schematherapie.nl

Vereniging voor schematherapie

– www.trimbos.nl

Trimbosinstituut

– www.vgct.nl

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie

– www.vkjp.nl

Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie

– www.VPPE.nl

Vrijgevestigde psychologen  psychotherapeuten Eemland

Links voor info over psychische problemen:

– www.adfstichting.nl

Angst, dwang en fobie stichting

– www.autisme.nl

Nederlandse vereniging voor autisme

– www.balansdigitaal.nl

Oudervereniging Balans

– www.brainwiki.nl/nl/problemen/adhd/

ADHD

– www.burnout.nl

Stichting Burnout

– www.celevt.nl

Vereniging voor volwassenen met vroegkinderlijke traumatisering

– www.depressiecentrum.nl

Depressiestichting

– www.pesten.startpagina.nl

Pesten

– www.deviersprong.nl

Persoonlijkheidsproblematiek De Viersprong

– www.villapinedo.nl

Site voor jongeren van gescheiden ouders

– www.kopstoring.nl

site voor jongeren met een ouders met psychiatrische problemen

Privacy en jeugdhulp 
Weet waar je recht op hebt!

Vragen over privacy? Bekijk de animatie.
Of bekijk de Privacy-app Jeugd.

Disclaimer

 

Deze website

Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Wij proberen de informatie op deze site zo goed en  actueel mogelijk te houden. Omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, kan het onverhoopt voorkomen dat onze informatie minder accuraat en actueel is dan wij nastreven. Daarom willen wij u er op wijzen dat u geen rechten kunt ontlenen aan de inhoud van onze website.

 

Virussen en veiligheid

De Internetsite van de Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper zal door ons regelmatig gecontroleerd worden op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook ten aanzien van de in houd van de Links en uw gebruik hiervan zijn wij niet verantwoordelijk. Daarnaast is onze ervaring dat veel mensen/ouders  op internet  informatie zoeken m.b.t. hun klachten, c.q. problemen.  Wij willen u, misschien ten overvloede, er op wijzen dat niet alle informatie die u daar vindt betrouwbaar is. De lijst met websites die wij op onze site hebben geplaatst zijn dat in ieder geval wel.

 

E-mail

De door ons  verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor u, de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij sturen u alleen e-mails als u daarvoor toestemming geeft. De e-mails die u eventueel aan ons stuurt zullen vanzelfsprekend als vertrouwelijke informatie behandeld worden.

Adres

Van Boetzelaerlaan 24

3828 NS Hoogland

Telefoonnummer

06 27 01 39 85

E-mail

contact@jokeschipper.nl

BIG-nummer

09916337616

We maken gebruik van cookies. Als u akkoord gaat klik dan op de OK-button. Als u meer wilt weten klik dan hier!. OK